Σύνδεσμος
Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων
Μηχανημάτων

 Τι σημαίνει εκμηχάνιση στη γεωργία;

Η χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού επηρεάζει καθοριστικά τα οικονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά  των καλλιεργειών, αλλάζει δραστικά τις συνήθεις μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονταν στο χωράφι και επιτυγχάνει πολλαπλά οφέλη στον πρωτογενή τομέα:

  • Ορθολογική χρήση των εισροών (πολλαπλασιαστικό υλικό, λίπασμα, φυτοφάρμακο), με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος
  • Θεαματική βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου ασφάλειας του χειριστή
  • Σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
  • Αύξηση της παραγωγής
  • Ισχυροποίηση της βιωσιμότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης

Και τελικώς:

  • Αύξηση του αγροτικού εισοδήματος

Τα μέλη του ΣΕΑΜ είναι οι κατ’ εξοχήν εκφραστές της γεωργικής εκμηχάνισης

από το 1945 δίπλα

στον πρωτογενή τομέα

από το 1945 δίπλα

στον πρωτογενή τομέα

Εταιρείες - Μέλη ΣΕΑΜ

Γεωργικά μηχανήματα
Χωματουργικά & Βιομηχανικά μηχανήματα
Εξοπλισμός, Εργαλεία, Ανταλλακτικά & Εφόδια

Νέα - Επικαιρότητα

Μέλη του ΣΕΑΜ

Μενού