Διεύθυνση:11o ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Πόλη:ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
T.K.:57 400
Τηλέφωνο:2310 792222
FAX:2310 796974
e-mail:fendt@kouimtzis.gr
WEB SITE:www.kouimtzis.gr

ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:FENDT, CARRARO
ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ:FENDT
ΕΝΣΙΡΩΤΙΚΑ:FENDT
ΑΡΟΤΡΑ:LEMKEN, KONGSKILDE, OVERUM
ΦΡΕΖΕΣ:KONGSKILDE
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ:TMC CANCELA
ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣ:LEMKEN, KONGSKILDE
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ:FEDNT, FELLA
ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΕΣ:FENDT
ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ:FENDT, FELLA
ΤΥΛΙΧΤΙΚΑ:FENDT
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ:LEMKEN
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:LEMKEN
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ:LEMKEN, KONGSKILDE
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ –ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:LEMKEN , ALPHA PARTS, FENDT, FELLA, KONGSKILDE, OVERUM, TMC CANCELA
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ:KRAMP
ΡΑΜΠΕΣ:LEMKEN
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ:FENDT
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:FENDT, SHELL, TIMKEN
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ:LEMKEN, KONGSKILDE

Μενού