Ποιοι είμαστε

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) ιδρύθηκε το 1945 και είναι ένας από τους παλαιότερους Συνδέσμους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αριθμεί περισσότερα από 50 μέλη – εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, εμπορία ή αντιπροσώπευση γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών και γενικώς μηχανημάτων και εξοπλισμού του ευρύτερου πρωτογενούς τομέα, καθώς επίσης και μηχανημάτων έργου.

Στόχοι & Δραστηριότητες

 • Προώθηση της εκμηχάνισης της Ελληνικής γεωργίας
 • Διάχυση της πληροφόρησης – όπου χρειάζεται – για τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα μηχανήματα έργου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού στα δημόσια & ιδιωτικά έργα, τις μεταφορές και την αποθήκευση φορτίων
 • Εξασφάλιση κανόνων για τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των μελών
 • Επίλυση των προβλημάτων και προώθηση των συμφερόντων των μελών
 • Έγκαιρη ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση προς τα μέλη
 • Προώθηση της σύγχρονης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στον χειρισμό των γεωργικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργου.
 • Προώθηση της ασφαλούς χρήσης και της προληπτικής συντήρησης των γεωργικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργου.
 • Προστασία του περιβάλλοντος

 Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν:

 • Επισήμανση προβλημάτων και εισήγηση προτάσεων και λύσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικούς φορείς της Πολιτείας στα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών με την συνεργασία αναγνωρισμένων επιστημονικών ιδρυμάτων, όπως το ΙΟΒΕ
 • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα μηχανήματα που κυκλοφορούν και λειτουργούν στην Ελλάδα.
 • Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τα μέλη του, αλλά και για το ευρύ κοινό.
 • Συμμετοχή σε Εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς επιτροπές, συνέδρια, εκθέσεις και γενικά, εκδηλώσεις σχετικές με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των μελών του.
 • Οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, που συμβαδίζουν με τους στόχους του ΣΕΑΜ.
 • Ενέργειες που προάγουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των μελών του, αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΜ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (2022 – 2025), η οποία εκλέχθηκε με τη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαΐου 2022, έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Σάββας Μπαλουκτσής

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κατσαρός

Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Μαυρίδης

Ταμίας:  Στέλλιος Σταματίκος

Μέλος: Δημήτριος Εσκιάδης

Μέλος: Φίλιππος  Ιωαννίδης

Μέλος: Γεώργιος  Κατσαρός

Μέλος: Χριστόδουλος Μποζατζίδης

Μέλος:  Γεώργιος Χίγκας

Μενού