Διεύθυνση: ΟΔΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ & Κ. ΣΥΛΑΙΟΥ 1
Πόλη: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
T.K.:57 013
Τηλέφωνο:2310 515122
e-mail:info@sylco.gr
WEB SITE: www.sylco.gr

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ:TRIOLIET, DELAVAL (ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ)

Μενού