Διεύθυνση:9 χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ
Πόλη:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T.K.:54 500
Τηλέφωνο:2310 683039
e-mail:info@agrimac.gr
WEB SITE:http://www.agrimac.gr

ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:LS
ΑΡΟΤΡΑ:GRAECUS
ΦΡΕΖΕΣ:GRAECUS
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ:GRAECUS
ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣ:GRAECUS
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ:GRAECUS
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ:AGRON
ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ:GRAECUS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ –ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:LS
ΡΑΜΠΕΣ:AGRON
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ:GRAECUS

Μενού