Διεύθυνση: 8ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
T.K.:40 009
Τηλέφωνο:2410 971711
e-mail:info@botsaropoulos.gr
WEB SITE:www.botsaropoulos.com

ΑΡΟΤΡΑ:POTTINGER
ΦΡΕΖΕΣ:
FALC
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ:
FALC
ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣ:
POTTINGER
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ:
POTTINGER, EINBOCK
ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ:
FALC
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ:
POTTINGER
ΧΟΡΤΟΣΥΝΘΛΙΠΤΙΚΑ:
POTTINGER
ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΕΣ:
POTTINGER
ΧΟΡΤΟΣΥΛΕΚΤΙΚΕΣ:
POTTINGER
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:
RAUCH
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ
:POTTINGER
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ –ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:POTTINGER, RAUCH, FALC, EINBOCK

Μενού