Διεύθυνση:1ο ΧΛΜ. ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ
Πόλη:ΛΑΜΙΑ
T.K.:351 00
Τηλέφωνο:22310 48031
e-mail:sales@panagrotiki.gr, info@panagrotiki.gr
WEB SITE:www.panagrotiki.gr, www.panagrotiki.com

ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΙΣ:F. LLI SPEDO
ΦΡΕΖΕΣ:FORIGO
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ:FORIGO , FACMA
ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣ:FORIGO
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ:SIP
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ:ANDREOLI
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:GAMBERINI
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ:ORTOMEC, URBINATI
ΦΥΤΕΥΤΙΚΕΣ:CHECCHI & MAGLI
ΤΟΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ:SANDEI
ΚΑΠΝΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ:COMAN
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΛΙΑΣ & ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ ΜΕ ΔΟΝΗΣΗ:SICMA
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ:ORTOMEC, TERRATECK
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ – ΚΑΡΟΤΩΝ:BRIAND
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΡΟΤΟΥ:SIMON
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ:FACMA
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ:FACMA

Μενού