Διεύθυνση:1ο ΧΙΛ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ
Πόλη:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T.K.:632 00
Τηλέφωνο:23730 21339
FAX:23730 24674
e-mail:simokos@otenet.gr
WEB SITE:www.vinemachines.gr

ΣΤΑΦΥΛΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ:ERO
ΑΡΟΤΡΑ:LA CASTA
ΦΡΕΖΕΣ:BERTI
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ:BERTI
ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣ:BERTI
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ:BRAUN, CARONI
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ:VMA
ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ:VMA
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ:TENIAS, BRESSEL , LADE
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ –ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:ZUIDBERG, TENIAS, HYDRAC
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ:LIGATEX
ΕΛΑΣΤΙΚΑ:TURF
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:ERO
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ:BRAUN
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ:BRAUN, VBC
ΒΛΑΣΤΟΚΟΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΥΛΩΤΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ:ERO

Μενού