Διεύθυνση:8ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Πόλη:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T.K.:57400
Τηλέφωνο:2310 751244
FAX:2310751558
e-mail:ager@otenet.gr
WEB SITE:www.ager-sa.gr

ΑΡΟΤΡΑ:GR.BESSON
ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣ:SULKY
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:SULKY
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ:MONOSEM, SULKY
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ:GR. BESSON

Μενού