Διεύθυνση:ΦΙΛΥΡΙΑ
Πόλη: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
T.K.:613 00
Τηλέφωνο:23430 41683
FAX:23430 41746
e-mail:info@siptec-agri.com
WEB SITE:www.siptec-agri.com

ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΕΣ: SIPTEC
ΠΟΛΥΔΙΣΚΑ, ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ ΤΥΠΟΥ V: SIPTEC
ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Χ:SIPTEC
ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ ΜΟΝΟΥ ΣΑΣΙ ΤΥΠΟΥ Χ:SIPTEC
ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ:SIPTEC
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΣ:SIPTEC
ΥΠΕΔΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ:SIPTEC
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ – ΡΙΠΕΡ: SIPTEC
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ: SIPTEC
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ:SIPTEC

Μενού