Διεύθυνση:ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 552
Πόλη:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T.K.:570 13
Τηλέφωνο:2310 685555
FAX:2310 692809
e-mail:seke@seke.gr
WEB SITE:http://www.seke.gr

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ:ACMA
ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΕΣ:MASCAR
ΤΥΛΙΧΤΙΚΑ:MASCAR
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ:FAN SEPARATOR, JOZ BV, MIK INTERNATIONAL , MILKLINE-SCR, ROYALMAT, SGARIBOLDI, TEAGLE, VENERONI SRL, VOSTERMANS VENTILATION
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ:FAN SEPARATOR
ΑΝΤΛΙΕΣ – ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ:VENERONI SRL
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ – SCRAPER:JOZ BV
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:MIK INTERNATIONAL
ΤΑΓΙΣΤΡΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:MIK INTERNATIONAL
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:ROYALMAT
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:MULTIFAN – VOSTERMANS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΕΞΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:MILKLINE
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:MILKLINE
ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ – ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΑΧΥΡΟΥ:TEAGLE
ΕΝΣΙΡΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:SGARIBOLDI
BYTIA:MEPROZET
ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ:ANGELONI
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ:BOECK
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:FALCON

Μενού