Διεύθυνση: ΟΔΟΣ ΘΕΣΗ ΜΕΡΤΗΚΑ -47 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ
Πόλη: ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
T.K.:190 11
Τηλέφωνο:22950 41140
e-mail:info@paouris.gr
WEB SITE: www.paouris.gr

ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΙΣ: DELMORINO
ΑΡΟΤΡΑ:AΡΠΑ
ΦΡΕΖΕΣ: WECAN, DELMORINO
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ: DELMORINO, LIPA
ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣ: DELMORINO, LIPA
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ: PAOURIS, AΡΠΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ: PAOURIS, DELMORINO
ΧΟΡΤΟΣΥΝΘΛΙΠΤΙΚΑ: LIPA, DELMORINO
ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ: PERUZZO
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ: MEGA METAL
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ: DELMORINO
ΦΥΤΕΥΤΙΚΕΣ: DELMORINO
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ: AGRON
ΡΑΜΠΕΣ: AGRON
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ –ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: DELMORINO, LIPA
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ: PAOURIS
ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ: IMEG
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΑΣ:LIPA
ΕΛΑΣΤΙΚΑ:
TIRON
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:
PAKELO

Μενού