ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΜ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (2019 - 2021), η οποία εκλέχθηκε με τη Γενική Συνέλευση της 23ης Μαϊου 2019, έχει ως εξής:

Στις 11.05.2021 πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση του Δ.Σ. λόγω θανάτου του Αντιπροέδρου Ιωάννη Χίγκα. Τη θέση του στο Δ.Σ. ανέλαβε ο α΄αναπληρωματικός Σύμβουλος που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 23.05.2019, κ. Στέλιος Σταματίκος 

 

Πρόεδρος: Σάββας Μπαλουκτσής

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κατσαρός

Γενικός Γραμματέας: Στέλιος Σταματίκος

Ταμίας:  Χαράλαμπος  Μαυρίδης

Μέλος:  Φίλιππος  Γοργίας 

Μέλος: Δημήτριος  Εσκιάδης

Μέλος: Φίλιππος  Ιωαννίδης

Μέλος: Γεώργιος  Κατσαρός

Μέλος: Κοσμάς  Λεονταράκης