ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΜ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (2022 - 2025), η οποία εκλέχθηκε με τη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαΐου 2022, έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Σάββας Μπαλουκτσής

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κατσαρός

Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Μαυρίδης

Ταμίας:  Στέλλιος Σταματίκος

Μέλος: Δημήτριος Εσκιάδης

Μέλος: Φίλιππος  Ιωαννίδης

Μέλος: Γεώργιος  Κατσαρός

Μέλος: Χριστόδουλος Μποζατζίδης

Μέλος:  Γεώργιος Χίγκας