Όταν άρχιζαν οι πρώτες βροχές και μαλάκωνε το χώμα οι γεωργοί άρχιζαν το όργωμα του χωραφιού με τη βοήθεια ζώων
Αφού τελείωνε το όργωμα, έριχναν το σπόρο με το χέρι.
Για να σκεπαστεί ο σπόρος έκοβαν ένα μεγάλο κλωνάρι δέντρου και το σβάρνιζαν στο χωράφι. Με αυτό τον τρόπο μπορούσαν να σπείρουν 2-3 στρέμματα την ημέρα.
Το 1924 στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε το τρακτέρ, το οποίο αποτελεί το βασικό γεωργικό μηχάνημα πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η εκμηχάνιση της γεωργίας.
Σήμερα, η γεωργία ακριβείας ένωσε τη γη με τον ουρανό.