Νέα

Συνάντηση ΣΕΑΜ με Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Σγουρίδη_04. 04.2015

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (Σ.Ε.Α.Μ.) με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Παναγιώτη Σγουρίδη. Τον Σ.Ε.Α.Μ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Σάββας Μπαλουκτσής,  ο Γενικός Γραμματέας, κος Λεωνίδας Βεντουράκης και η Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Κατερίνα Σκαρλάτου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Μ. έθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και γενικότερα ο τομέας της εκμηχάνισης της Ελληνικής Γεωργίας, προβλήματα που σχετίζονται άμεσα και με την χρονοβόρα και προβληματική υλοποίηση των Ευρωπαϊκών επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων του ΠΑΑ 2017-2013 (Σχέδια Βελτίωσης). Επισημάνθηκε ο ορατός πλέον κίνδυνος να ακυρωθούν χιλιάδες εγκεκριμένα προγράμματα με συνέπεια την απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων εκατοντάδων εκατομμυρίων, ενώ τονίσθηκε η αναγκαιότητα τα νέα προγράμματα της περιόδου 2015-2020 να είναι ρεαλιστικά, ευέλικτα και υλοποιήσιμα. Στα πλαίσια αυτά ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Μ. επανέφερε τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις για κυλιόμενα ευέλικτα προγράμματα, επιδότηση ανά εγκεκριμένο ίππο και όχι ποσοστιαία επί της αξίας του τιμολογίου, εισαγωγή κινήτρων για επιλογή σύγχρονων τεχνολογιών και τέλος, για στοιχειώδη έλεγχο της δυνατότητας χρηματοδότησης των επενδύσεων, κατά την αξιολόγηση των φακέλων των αιτήσεων υπαγωγής.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Μ. έθεσε τα προβλήματα αλλά και τις αντίστοιχες προτάσεις επίλυσής τους, που αφορούν στο προβληματικό σύστημα απογραφής-διαγραφής των ελκυστήρων, που οδηγεί και σε λάθος στοιχεία όσον αφορά τον πραγματικό στόλο των μηχανημάτων, στην ανάγκη καθιέρωσης στοιχειώδους τεχνικού ελέγχου των ελκυστήρων (ΚΤΕΟ) και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στον χειρισμό και συντήρηση των γεωργικών ελκυστήρων. Παρέδωσε δε στον Υφυπουργό, αντίγραφο της μελέτης του ΙΟΒΕ που αναφέρεται στα προβλήματα και στις προτάσεις ανάπτυξης της εκμηχάνισης της Ελληνικής Γεωργίας.

Ο Υφυπουργός κύριος Σγουρίδης, φάνηκε γνώστης των περισσότερων προβλημάτων και υποσχέθηκε να βοηθήσει από την θέση του στην επίλυσή τους. Είδε με θετική διάθεση τις προτάσεις που αφορούν στα μελλοντικά Σχέδια Βελτίωσης ενώ δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για παράταση στις προθεσμίες που ισχύουν αυτή τη στιγμή για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για αποδοχή αυτού του αιτήματος από τους ετέρους μας στην Ευρώπη. Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι μια συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπο Κασίμη, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την προετοιμασία του ΠΑΑ 2015-2020.

 

Σχετικά με τον ΣΕΑΜ:

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) ιδρύθηκε το 1945 και είναι ένας από τους παλαιότερους Συνδέσμους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μέλη του Συνδέσμου είναι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην  εισαγωγή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων (όπως ελκυστήρες, μηχανήματα συγκομιδής, παρελκόμενα, ψεκαστικά, συστήματα άρδευσης, μηχανήματα κηποτεχνίας κλπ), μηχανημάτων χειρισμού και ανύψωσης φορτίων (όπως περονοφόρα ανυψωτικά, γερανοί κλπ) και χωματουργικών και οδοποιητικών μηχανημάτων.

Κύρια αποστολή του ΣΕΑΜ είναι η εκπροσώπηση του κλάδου των μελών του, ενώ παράλληλα μεριμνά για την προώθηση θεμάτων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της αγοράς, αλλά και θεμάτων γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση χειριστών και τεχνιτών, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της κατάστασης του στόλου των μηχανημάτων, η προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κατερίνα Σκαρλάτου (τηλ 210 3424423, info@seam.gr)

 

DOC DOC

Μενού