Νέα

Συνάντηση ΣΕΑΜ με Υπουργό ΥΠΑΑΤ κ. Γιώργου Καρασμάνη_22.10.2014

Σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες, 22 Οκτωβρίου 2014, συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Καρασμάνη. Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των γεωργικών μηχανημάτων και οδηγεί το επίπεδο της εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας σε υποχώρηση, με πολύπλευρες και σοβαρότατες επιπτώσεις στον βαθμό ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σάββας Μπαλουκτσής, επικαλούμενος τα στοιχεία από την μελέτη του ΙΟΒΕ, επεσήμανε την αύξηση της μέσης ηλικίας των ελκυστήρων, αλλά και την τεχνολογική τους απαξίωση, που οδηγεί σε μειωμένη παραγωγικότητα και υψηλό κόστος λειτουργίας. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε να μελετηθεί με προσοχή η πρόταση που καταθέτει το ΙΟΒΕ για την ανανέωση του στόλου των γεωργικών ελκυστήρων, καθώς όχι μόνο δίνει κίνητρα για την αντικατάσταση ελκυστήρων, αλλά δείχνει τον τρόπο για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος καταγραφής των μηχανημάτων, ενός αρχείου απαραίτητου για τον τεχνικό έλεγχο της αγοράς των γεωργικών μηχανημάτων, που θα περιορίσει την κυκλοφορία μηχανημάτων ρυπογόνων και επικίνδυνων για τους χειριστές τους και τους υπόλοιπους πολίτες.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αποτέλεσε και ο τομέας της εκπαίδευσης στον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς, όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου η τεχνολογική εξέλιξη στα γεωργικά μηχανήματα αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένοι χειριστές και τεχνικοί θα μπορέσουν να χειριστούν και να προσφέρουν τεχνική υποστήριξη στα σύγχρονα μηχανήματα. Ο Σύνδεσμος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν κάνει τα μέλη του για την επίλυση του προβλήματος, αλλά ζήτησαν και την παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε να ενισχυθούν οι σχολές αυτές αποτελεσματικά και να δοθούν κίνητρα επαγγελματικής αποκατάστασης στους σπουδαστές.

Αναφορικά με τα Σχέδια Βελτίωσης ο Σύνδεσμος ζήτησε να αρθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή χρηματοδότησή τους και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ακύρωση πολλών εγκεκριμένων προγραμμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, ενώ για  τα μελλοντικά Σχέδια Βελτίωσης και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να υλοποιούνται έγκαιρα, να είναι ευέλικτα και να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά στην επιλεξιμότητα δαπανών, δικαιούχων και ανώτατων ποσών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξιόπιστη ενημέρωση της αγοράς για την ημερομηνία έναρξης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επερχόμενων προγραμμάτων, σημείο στο οποίο συμφώνησε απόλυτα και ο Υπουργός.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης και οι δυο πλευρές δεσμεύθηκαν σε τακτική επικοινωνία και ουσιαστικό διάλογο για την ενίσχυση και προώθηση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

 

Σχετικά με τον ΣΕΑΜ:

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) ιδρύθηκε το 1945 και είναι ένας από τους παλαιότερους Συνδέσμους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μέλη του Συνδέσμου είναι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην  εισαγωγή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων (όπως ελκυστήρες, μηχανήματα συγκομιδής, παρελκόμενα, ψεκαστικά, συστήματα άρδευσης, μηχανήματα κηποτεχνίας κλπ), μηχανημάτων χειρισμού και ανύψωσης φορτίων (όπως περονοφόρα ανυψωτικά, γερανοί κλπ) και χωματουργικών και οδοποιητικών μηχανημάτων.

Κύρια αποστολή του ΣΕΑΜ είναι η εκπροσώπηση του κλάδου των μελών του, ενώ παράλληλα μεριμνά για την προώθηση θεμάτων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της αγοράς, αλλά και θεμάτων γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση χειριστών και τεχνιτών, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της κατάστασης του στόλου των μηχανημάτων, η προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κατερίνα Σκαρλάτου (τηλ 210 3424423, info@seam.gr)

File File

Μενού