Νέα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΑΜ _12 Ιουνίου 2020

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΑΜ, στη Θεσσαλονίκη. Kατά τη διάρκειά της θα γίνει ο Απολογισμός των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, θα συζητηθούν τα τρέχοντα θέματα της αγοράς και θα τεθούν οι μελλοντικοί στόχοι.

Μενού