Νέα

Χορηγία ΣΕΑΜ στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής

O Σ.E.A.M είναι χορηγός του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής με θέμα:” Καινοτομία και νέες τεχνολογίες στη Γεωργική Μηχανική και τη Διαχείριση Φυσικών Πόρων” που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α) του Α.Π.Θ, στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Σάββας Μπαλουκτσής θα απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη του Συνεδρίου (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:30 π.μ).

Μενού