Νέα

Ημερίδα ΣΕΑΜ στη Θεσσαλονίκη_29.11.2014

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Helexpo, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», η ειδική ενημερωτική εκδήλωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) με βασικό θέμα την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2015-2020, αλλά και τα Επενδυτικά Προγράμματα.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σάββας Μπαλουκτσής, στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε συνοπτικά στο επίπεδο της εκμηχάνισης της Ελληνικής γεωργίας που υπολείπεται σημαντικά των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών και επικαλούμενος τα στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, επεσήμανε την δραματική αύξηση της μέσης ηλικίας των γεωργικών ελκυστήρων, αλλά και την τεχνολογική τους απαξίωση, τονίζοντας το υψηλό κόστος λειτουργίας τους που οδηγεί σε αύξηση του κόστους παραγωγής, μείωση του βαθμού ανταγωνιστικότητας και συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος. Στη συνέχεια ο κ. Μπαλουκτσής αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στην εξέλιξη των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς το χαμηλό ποσοστό της απορροφητικότητας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και η τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει σε αυτό, κάνει και αυτούς που είναι επίσημα δικαιούχοι, να σκέφτονται την ματαίωση της επένδυσής του. Τέλος, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΕΑΜ για  τα μελλοντικά Σχέδια Βελτίωσης εξηγώντας ότι πρέπει υλοποιούνται έγκαιρα, να είναι ευέλικτα και να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά στην επιλεξιμότητα δαπανών, δικαιούχων και ανώτατων ποσών.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Γιάννης Κολυβάς, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που θα εφαρμοστεί από την 1η Γενάρη του 2015 μέχρι και το 2020, μίλησε με λεπτομέρεια για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Εθνικές πολιτικές προτεραιότητες, και έδωσε παραδείγματα για τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών, τα νέα δικαιώματα, αλλά και τον τρόπο υπολογισμού τους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ. Ε. Τσιάτουρα, Προϊσταμένου της Μονάδας Β1, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΥΠ.Α.Α.Τ Ο κος Τσιατούρας έκανε μια συνολική ανασκόπηση – παρουσίαση της πορείας των Σχεδίων Βελτίωσης και έδωσε στοιχεία, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα αναφορικά με τις εγκεκριμένες αιτήσεις, αλλά και αυτές που έχουν υλοποιηθεί, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει μια πρόβλεψη για τις αιτήσεις που τελικά θα υλοποιηθούν. Παράλληλα, του ζητήθηκε να τοποθετηθεί χρονικά αναφορικά με την έναρξης της πρόσκλησης της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020).

Τέλος, ο κος Τσιατούρας σχολίασε τις προτεινόμενες θέσεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων δόθηκε ιδιαίτερα βαρύτητα στην ανάγκη ετοιμότητας του συνόλου του θεσμικού πλαισίου, αλλά και στην αξιόπιστη ενημέρωση της αγοράς για την ημερομηνία έναρξης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επερχόμενων προγραμμάτων.

Σχετικά με τον ΣΕΑΜ:

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) ιδρύθηκε το 1945 και είναι ένας από τους παλαιότερους Συνδέσμους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μέλη του Συνδέσμου είναι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην  εισαγωγή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων (όπως ελκυστήρες, μηχανήματα συγκομιδής, παρελκόμενα, ψεκαστικά, συστήματα άρδευσης, μηχανήματα κηποτεχνίας κλπ), μηχανημάτων χειρισμού και ανύψωσης φορτίων (όπως περονοφόρα ανυψωτικά, γερανοί κλπ) και χωματουργικών και οδοποιητικών μηχανημάτων.

Κύρια αποστολή του ΣΕΑΜ είναι η εκπροσώπηση του κλάδου των μελών του, ενώ παράλληλα μεριμνά για την προώθηση θεμάτων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της αγοράς, αλλά και θεμάτων γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση χειριστών και τεχνιτών, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της κατάστασης του στόλου των μηχανημάτων, η προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

.zip File

Μενού