Νέα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΑΜ_ 15.05.2014

Την Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Εισαγωγέων – Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, έγινε ο ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων και εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός του 2013 και ο Προϋπολογισμός του 2014. Κατά τον απολογισμό των δράσεων του Συνδέσμου για το 2013, που έγινε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σάββα Μπαλουκτσή,  κυριάρχησαν τα προβλήματα του κλάδου και οι ενέργειες που έγιναν για την επίλυσή τους. Φυσικά, κυρίαρχο θέμα ήταν η εξέλιξη των Σχεδίων Βελτίωσης και τα προβλήματα που ανακύπτουν στην χρηματοδότηση των επενδύσεων και την εκταμίευση των επιδοτήσεων. Επισημάνθηκε η μηδαμινή συμβολή του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στην χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων επενδυτών και η γραφειοκρατία που εμποδίζει τα μέλη του ΣΕΑΜ να συμβάλουν με δικές τους πιστώσεις, στον πολύ σημαντικό αυτό τομέα, που επηρεάζει καθοριστικά στην απορροφητικότητα του προγράμματος.

Ο κ. Μπαλουκτσής ενημέρωσε τα μέλη για την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ κ. Δημήτρη Ιατρίδη, κατά τη διάρκεια της οποίας συμφωνήθηκε να καταβληθεί προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων, ενώ κατατέθηκαν και προτάσεις για τον επόμενο κύκλο Σχεδίων Βελτίωσης (επιδότηση ανά ίππο εγκεκριμένης ιπποδύναμης ελκυστήρα, δημιουργία ξεχωριστού κύκλου μικρών και ευέλικτων Σχεδίων Βελτίωσης κλπ).

Τέλος, από τα σημαντικότερα σχέδια που παρουσιάστηκαν από την Διοίκηση του ΣΕΑΜ για το άμεσο μέλλον, είναι η τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου, το δυνάμωμά του με εγγραφή νέων μελών, ο εκσυγχρονισμός του site, η προώθηση της εκπαίδευσης στη χρήση, έλεγχο και συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων και η βελτίωση της εξωστρέφειας  του Συνδέσμου.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του μέλους του ΣΕΑΜ και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Χίγκα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κατερίνα Σκαρλάτου (τηλ 210 3424423, info@seam.gr)

 

DOC DOC

Μενού