1ο Συνέδριο ΣΕΑΜ: Εκμηχάνιση της Ελληνικής γεωργίας: Βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας και ανάπτυξης

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 Ξενοδοχείο Imperial στη Λάρισα

 

Στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου τον λόγο πήραν σύγχρονοι αγρότες και ανέλυσαν με παραδείγματα πώς κατάφεραν αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και επενδύοντας σε μηχανολογικό εξοπλισμό να αυξήσουν την παραγωγή τους, να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και τελικά να αυξήσουν το εισόδημά τους.

Μενού